Navigation

  Informační centrum pro mládež Pelhřimov podporuje, informuje, nasměruje, poradí a pomůže. Pište, volejte, zastavte se na čaj, na kávu… Hodina H je příležitostí pro každého – využijte toho!

  Infoabsolvent je server, který Vám nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy. Najdete zde všechny školy a obory vzdělání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání. Při výběru povolání Vám pomůže i Profi test nebo videoukázky technických profesí. Velkým přínosem je ISA+ pro žáky se zdravotním postižením i pro žáky se studijními problémy.

  Eurodesk je evropská informační síť, která působí ve 33 evropských zemích. Umožňuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k evropským informacím. Hodina H je jednou z kanceláří s přístupem do intranetu a nabízí mladým lidem zjišťovat informace z celé Evropy.

  Europass je soubor dokladů o tom, co umíte. Poskytují zaměstnavatelům a vzdělávacím institucím přehledně informace o Vašem vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech, a to ve všech jazycích států EU. Dokumenty jsou zdarma a jednotné v celé Evropě.

  Informační centrum pro mládež Pelhřimov nabízí tyto služby: poskytování informací zdarma, internet, wi-fi zóna, tisk, kopírování, skanování, zálohování dat, zapůjčení dataprojektoru, promítacího plátna, notebooku, Evropská informační síť pro mládež Eurodesk, prodej karet ISIC, ISIC Scholar, ITIC, IYTC, cestovní pojištění ke kartám ISIC, ITIC, IYTC.

  Informační centrum pro mládež Pelhřimov poskytuje zdarma informace z oblastí Vzdělávání, Práce, Volný čas, Cestování, Zdraví, Sociálně patologické jevy, Ekologie, Sociální skupiny a hnutí, Občan a stát, Mezinárodní a národní organizace, Mládež v EU.

  Celorepubliková soutěž školních časopisů je postupová soutěž. Pro účast v celorepublikové části soutěže je potřeba úspěšně projít krajským kolem, které je organizováno pro každý kraj.

  Zástupce ICM Pelhřimov je koordinátorem – redaktorem Regionálního mixu informací – Remixu pro kraj Vysočina. Remix je internetový časopis plný zajímavých informací pro mladé ze všech krajů České republiky. Remix je spoluvytvářen i mladými lidmi.

  I-katalogy jsou užitečný a přehledný nástroj pro vyhledávání informací z oblastí Cestování, Volný čas, Práce, Poradenství a další. ICM Pelhřimov se podílelo na jejich vytváření v rámci Podpory informačního systému mládeže projektu NIDM MŠMT Klíče pro život.

  ICM Pelhřimov je partnerem projektu Síť multikulturních otevřených klubu – SMOK. SMOK je o cizím, jiném, neznámém, SMOK je o seberozvoji, SMOK je o síťování. SMOK je tady pro děti a mládež a jejich volný čas, pro organizace působící ve volném čase dětí a mládeže a pro pedagogické pracovníky formou – rozvíjení pedagogických přístupů. Projekt „Síť multikulturních otevřených klubů – prevence rizikového chování žáků a podpora pozitivního sociálního chování“, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/27.0040 je financován z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

  ICM Pelhřimov

  Informační centrum pro mládež Pelhřimov, Hodina H, Hrnčířská 111, Pelhřimov, 39301, icm(@)hodinah.cz, 602864837

  ŠICM

  Školní Informační centrum pro mládež při Gymnáziu dr. A. Hrdličky Humpolec a při SOU Moravské Budějovice

  Háčka

  Kontaktní osoby, které mají bohaté zkušenosti s činností Informačního centra pro mládež a Hodinou H