Naučné cedule

Naučné cedule za účelem podpořit osvětu na poli životního prostředí - péče o zvířata a třídění odpadů. V rámci projektu jsme vytvořili 2 naučné cedule pro Pelhřimov a Košetice.

Projekt Naučné cedule v Pelhřimově byl podpořen v rámci programu Malé granty - akce pro přírodu, jehož vyhlašovatelem je KOUS Vysočina.
V rámci projektu jsme vytvořili 2 naučné cedule. Jedna cedule se věnuje třídění odpadu a tomu, co do jakého dopadu patří a jak dlouho se daný odpad rozkládá. Druhá cedule informuje o tom, jaká zvířata jsou na rybnících v našem městě, jak a čím je krmit a nekrmit. Věříme, že lidé budou alespoň o něco málo lépe třídit, lépe se chovat ke svému okolí, nezahazovat odpadky do přírody, nekrmit ptactvo tím, co jim může ublížit v jejich pozdějším životě volně v přírodě. Snad se dozví lidé nové informace a zamyslí se alespoň trochu nad svými činy a přispějí tak k životu v svém městě aktivně - tím, že se budou chovat zodpovědně a tak, aby se i oni starali o město, kde žijí.

Naučnou ceduli s tématikou odpadů najdete v Košeticích a naučnou ceduli o krmení ptactva v Pelhřimově.

  • C:\fakepath\45473465875 08d85eb37f o
  • C:\fakepath\48764940871 72c9dc683d o
  • C:\fakepath\naucne cedule support

Hodina H nabízí příležitosti dětem, mladým lidem, rodičům i seniorům.

Hodina HHrnčířská 111,
393 01 Pelhřimov

mapa Hodina H