Hodina H – centrum pro volný čas

Cílem projektu je podpora 2 000 dětí a mládeže v Kraji Vysočina a z toho 1/3 celorepublikově.

Jedná se zejména o činnost s neorganizovanými dětmi a mládeží. Bude realizováno 11 klubů volného času pro děti a mládež, minimálně dvě mezinárodní výměny mládeže, dvě školení, dvě fóra mládeže, 5 ročních či dlouhodobých dobrovolnických projektů, 1 projekt skupinové krátkodobé dobrovolné služby, 7 jednorázových tradičních akcí, 6 vzdělávacích seminářů. Do projektu spadá také zajištění provozu budovy Hodiny H a obstarání potřebného vybavení, rovněž jeho inovace.

Projekt je podpořen MŠMT.

  • C:\fakepath\volnycas1
  • C:\fakepath\volnycas2
  • C:\fakepath\volnycas3
  • C:\fakepath\volnycas4

Hodina H nabízí příležitosti dětem, mladým lidem, rodičům i seniorům.

Hodina HHrnčířská 111,
393 01 Pelhřimov

mapa Hodina H