O nás

C:\fakepath\onas pic1

Hlavním cílem Hodiny H je příležitost pro rozvoj dětí a mládeže prostřednictvím zajímavých aktivit, spolupráce s rodiči, podpora aktivního stárnutí, rozvoj místní komunity.

Poslání

Posláním Hodiny H je získávat a poskytovat informace především pro děti a mládež, zajistit tak jejich právo na informace, podporovat celoživotní vzdělávání, rozvoj osobnosti, plnohodnotné trávení volného času, rozvíjet mezinárodní spolupráci, dobrovolnictví, aktivní zapojení dětí, mládeže i dospělých do veřejného dění, podporovat komunitní život a jeho rozvoj. Hodina H je tady pro děti a mládež, pro mladé s omezenými příležitostmi, pro seniory i veřejnost. Hodina H je organizace přátelská rodině.

Cílová skupina

Hlavní cílovou skupinou jsou nejen děti od 3 let a mládež ve věku 13 – 30 let a senioři ve věku 50+. Další cílové skupiny jsou mladí lidé s omezenými příležitostmi, dospělí, specifické cílové skupiny podle konkrétních aktivit (nezaměstnaní, prvopachatelé, ad.).

Priority

Hodina H pro svou činnost definovala 5 klíčových priorit: Neformální vzdělávání, Osobní rozvoj, Dobrovolnictví, Informace, Mezinárodní spolupráce.

  • C:\fakepath\onas pic2
  • C:\fakepath\onas pic3
  • C:\fakepath\kolaz

Hodina H nabízí příležitosti dětem, mladým lidem, rodičům i seniorům.

Hodina HHrnčířská 111,
393 01 Pelhřimov

mapa Hodina H