Primární prevence

C:\fakepath\Photo 16.11.2022 11 32 46

Programy dlouhodobé primární prevence pro třídy ZŠ od 4. do 9. třídy.

Programy dlouhodobé primární prevence jsou vedeny interaktivní formou s využitím řady psychosociálních her, technik a prvků zážitkové pedagogiky. Prostřednictvím zážitku se žákům snažíme předávat pozitivní životní hodnoty a postoje, pravdivé informace o různých formách rizikového chování a v celém průběhu programů pracujeme s tématy, jako jsou zdravý životní styl, podpora sebevědomí, zdravá komunikace, pozitivní mezilidské vztahy, práce s agresivitou, s intolerancí, sebeovládáním, asertivitou, odmítáním, stresovými situacemi a např. i s úzkostí.

Jedná se o dlouhodobé působení na žáky 1. a 2. stupně běžných základních škol, případně nižšího stupně víceletých gymnázií, které začíná ve čtvrtém nebo v šestém ročníku a postupuje s nimi až do ročníku devátého. To znamená, že se s každou školní třídou pracuje návazně 4 až 6 let. U základních škol praktických se jedná o dlouhodobé působení na žáky 2. stupně, které začíná v šestém ročníku a postupuje s nimi až do ročníku devátého.

Programy jsou určeny vždy pro jednu školní třídu, se kterou se lektoři setkávají zpravidla jednou za školní pololetí – tzn. dvě tříhodinová setkání za jeden školní rok (u základních škol praktických se s ohledem na speciální vzdělávací potřeby žáků jedná o tři dvouhodinová setkání za jeden školní rok). Počet setkání i hodinovou dotaci lze navýšit na základě požadavku školy.

    Hodina H nabízí příležitosti dětem, mladým lidem, rodičům i seniorům.

    Hodina HHrnčířská 111,
    393 01 Pelhřimov

    mapa Hodina H