Aktivní stárnutí

„Aktivní stárnutí“ je projektem zaměřeným na zkvalitnění sociálních služeb pro seniory.

„Aktivní stárnutí je projektem zaměřeným na zkvalitnění infrastruktury a sociálních služeb pro seniory, podporu vytváření příležitostí pro jejich vzdělávání, rozvoj, volný čas a aktivní stárnutí, zajištění efektivního a trvalého růstu kvality života seniorů. Projekt také podporuje mezigenerační dialog, interkulturní dialog a rozvoj dovedností potřebných pro současnou dobu.

Klíčové oblasti projektu jsou: informační servis, konzultační a poradenská činnost, vzdělávání – Virtuální univerzita třetího věku, workshopy, besedy a přednášky, jazykové vzdělávání, kreativita a tvořivost, sport a zdraví, mezigenerační dialog, seniorské dobrovolnictví.

Projekt je založen na nabídce Seniorpointu Pelhřimov, kombinaci pravidelných otevřených a jednorázových aktivitách pro seniory, kteří se mohou zapojit jako účastníci, ale také ti, kteří se na aktivitách podílejí, podporuje jejich angažovanost a zapojení do života ve městě.
Projekt je podpořen Rozvojovým fondem města Pelhřimov v roce 2013, 2015 až 2023.

Jsme tu pro vás, pokud máte pocit, že byste chtěli lépe, aktivněji a smysluplněji trávit volný čas! Můžete se zapojit jako účastníci a návštěvníci akcí, nebo se přímo podílet na jejich přípravě a realizaci. Více informací najdete pod odkazem Seniorpoint.

  • C:\fakepath\aktivnistarnuti1
  • C:\fakepath\aktivnistarnuti2
  • C:\fakepath\aktivnistarnuti3
  • C:\fakepath\aktivnistarnuti4

Hodina H nabízí příležitosti dětem, mladým lidem, rodičům i seniorům.

Hodina HHrnčířská 111,
393 01 Pelhřimov

mapa Hodina H