Aktivní stárnutí

„Aktivní stárnutí“ je projektem zaměřeným na zkvalitnění sociálních služeb pro seniory.

Podporu vytváření příležitostí pro jejich vzdělávání, rozvoj, volný čas a aktivní stárnutí, zajištění efektivního a trvalého růstu kvality života seniorů. Projekt také podporuje mezigenerační dialog.

Projekt „Aktivní stárnutí“ zahrnuje 6 hlavních aktivit Seniorpointu Pehřimov:

  1. seniorklub (pravidelné aktivity)
  2. Virtuální univerzitu třetího věku (pravidelné aktivity)
  3. mediální workshopy (pravidelné aktivity)
  4. besedy, přednášky (pravidelné i jednorázové akce)
  5. zdraví (pravidelné a jednorázové akce pro seniorskou veřejnost)

Projekt je založen na nabídce Seniorpointu Pelhřimov, kombinaci pravidelných otevřených a jednorázových aktivitách pro seniory, čímž podporujeme jejich angažovanost a zapojení do života ve městě.

Projekt podpořen Rozvojovým fondem města Pelhřimov.

Jsme tu pro vás, pokud máte pocit, že byste chtěli lépe, aktivněji a smysluplněji trávit volný čas! Můžete se zapojit jako účastníci a návštěvníci akcí, nebo se přímo podílet na jejich přípravě a realizaci.

  • C:\fakepath\aktivnistarnuti1
  • C:\fakepath\aktivnistarnuti2
  • C:\fakepath\aktivnistarnuti3
  • C:\fakepath\aktivnistarnuti4

Hodina H nabízí příležitosti dětem, mladým lidem, rodičům i seniorům.

Hodina HHrnčířská 111,
393 01 Pelhřimov

mapa Hodina H