Aktivní stárnutí

„Aktivní stárnutí“ je projektem zaměřeným na zkvalitnění sociálních služeb pro seniory.

Projekt „Aktivní stárnutí“ zahrnuje 5 hlavních aktivit Seniorpointu Pehřimov:

  1. seniorklub
  2. Virtuální univerzitu třetího věku
  3. cizí jazyky pro seniory
  4. mediální workshopy
  5. besedy, přednášky
  6. zdraví

Projekt je založen na nabídce Seniorpointu Pelhřimov, kombinaci pravidelných otevřených a jednorázových aktivitách pro seniory, čímž podporujeme jejich angažovanost a zapojení do života ve městě.

Projekt je podpořen Rozvojovým fondem města Pelhřimov v roce 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

Jsme tu pro vás, pokud máte pocit, že byste chtěli lépe, aktivněji a smysluplněji trávit volný čas! Můžete se zapojit jako účastníci a návštěvníci akcí, nebo se přímo podílet na jejich přípravě a realizaci. Více informací najdete pod odkazem Seniorpoint.

  • C:\fakepath\aktivnistarnuti1
  • C:\fakepath\aktivnistarnuti2
  • C:\fakepath\aktivnistarnuti3
  • C:\fakepath\aktivnistarnuti4

Hodina H nabízí příležitosti dětem, mladým lidem, rodičům i seniorům.

Hodina HHrnčířská 111,
393 01 Pelhřimov

mapa Hodina H