Spolupráce se Zdravým městem Pelhřimov

Kampaně a aktivity u příležitosti evropsky a mezinárodně významných dnů.

Kampaně a aktivity u příležitosti významných dnů, podpora participace dětí a mládeže a strukturálního dialogu.

Hodina H ve spolupráci se Zdravým městem Pelhřimov realizuje akce jako například Den bez aut, Světový den mytí rukou, Den laskovosti a další.Zároveň podporujeme participaci dětí a mládeže prostřednictvím setkání zástupců pelhřimovských ZŠ a SŠ a akce Fórum mládeže.
Hodina H podporuje děti a mládež v jejich iniciativách ke zkvalitnění života v Pelhřimově.

  • C:\fakepath\zdravemestope1
  • C:\fakepath\zdravemestope2
  • C:\fakepath\zdravemestope3
  • C:\fakepath\zdravemestope4

Hodina H nabízí příležitosti dětem, mladým lidem, rodičům i seniorům.

Hodina HHrnčířská 111,
393 01 Pelhřimov

mapa Hodina H