Spolupráce

Spolupráce s místními organizacemi v rámci akcí, aktivit pro širokou veřejnost jako například Živá knihovna, Dny otevřených ateliérů a další.

Spolupráce s místními organizacemi v rámci akcí, aktivit, kampaní i pravidelné činnosti.

Mezinárodní spolupráce v obalsti odborných stáží je jedním z hlavních pilířů spolupráce se soukromou sférou.

Hodina H spolupracuje také s místními i regionálními samosprávami.

Živá knihovna

Dny otevřených ateliérů

První růžový máj

Den dětí v Pelhřimově

Čistá Vysočina

Putovní říjnové společné čtení

Do práce na kole - www.dopracenakole.cz/mesto/pelhrimov

Místní akční plánování vzdělávání na území ORP Pelhřimov - http://map-pelhrimov.cz

  • C:\fakepath\hodinah mistnispoluprace 1
  • C:\fakepath\hodinah mistnispoluprace 2
  • C:\fakepath\hodinah mistnispoluprace 3
  • C:\fakepath\hodinah mistnispoluprace 4

Hodina H nabízí příležitosti dětem, mladým lidem, rodičům i seniorům.

Hodina HHrnčířská 111,
393 01 Pelhřimov

mapa Hodina H