Tablety pro seniory

Díky projektu Tablety pro seniory se senioři učí základní práci na tabletu a s internetem.

Během projektu byly nakoupeny tablety pro Senior point Pelhřimov Hodiny H. V rámci aktivit Senior pointu Pelhřimov Hodiny H byla nabídnuta nová služba – práce s tabletem a internetem pro seniory. Do kurzu se přihlásilo 30 osob ve školním roce 2016/2017. Zájemci byli rozděleni do 2 skupin po 15 osobách. Kurz probíhal jednu hodinu týdně pro každou skupinu. Aktivity probíhaly za spolupráce s mladými dobrovolníky. Projekt byl podpořen Fondem Vysočina.

Hodina H nabízí příležitosti dětem, mladým lidem, rodičům i seniorům.

Hodina HHrnčířská 111,
393 01 Pelhřimov

mapa Hodina H