Ve víru kultury

Projekt plný kultury a umění

Projekt „ Ve víru kultury“ vytváří prostor pro neprofesionální umění a síťování organizací angažovaných v oblasti kultury a vzdělávání v kulturní oblasti na místní úrovni.

Projekt je zaměřen na rozvoj následujících prvků, které přispívají rozvoji volnočasových aktivit, nových příležitostí a podporu rozvoje kompetencí: kreativita, umění a tradiční řemesla, divadelnictví, hudba, taneční umění, slovesná tvořivost, výtvarná a fotografická tvorba. Projekt je inovativním konceptem navazující na několik tradičních kulturních aktivit a akcí místního a regionálního charakteru, které není možné realizovat v tradičním formátu. Tato skutečnost otevírá nové příležitosti a zapojených nových cílových skupin a posiluje tak také aktivní účast na kulturním dění v Pelhřimově.

Projekt je podpořen Rozvojovým fondem města Pelhřimov.

Hodina H nabízí příležitosti dětem, mladým lidem, rodičům i seniorům.

Hodina HHrnčířská 111,
393 01 Pelhřimov

mapa Hodina H