Volný čas 2021

Volný čas 2021

1. Volnočasové kluby - jazykový, taneční, multisportovní, výtvarný, parkour, hudební, deskových her, malí Einsteini, kreativně kolem světa, zpět k tradicím, vaření a pečení, Creative English learning
2. Bezkontaktní venkovní aktivity - soutěže a bezkontaktní trasy s úkoly, Actionboudtrasy, procházky s programem - multisportovní procházky, aktivity v mezinárodně významným dnům a svátkům (vánoční, Den stromů, Světový den mytí rukou, ad.)
3. Jednorázové akce - Logiáda, Kreativní dvorek, Mutisportovní procházky, Rozhýbejme Pelhřimov, Vánoce s Hodinou H, Měsíc s Pokémony, Dýňová záhada, Evropský den jazyků,
4. Neformálně vzdělávací aktivity a aktivity zaměřené na osobní rozvoj - cizí jazyky, Živá knihovna, tutoriály, Kouzelné knihobudky, prezentace a semináře, projektový management,
5. Komunitní projekty: výzvy, soutěže, online iniciativy, komunitní akce s vazbou na aktuální témata a mezinárodně významné dny (Den laskavosti, český jazyk, sdílení, výtvarné akce, ad.)
6. Participace dětí a mládeže - zpracování projektových návrhů na komunitní aktivity dětí a mládeže
7. Volnočasové a vzdělávací dny a programy - tematické programy během prázdnin, doučování

Projekt Volný čas byl podpořen Fondem Vysočiny - www.kr-vysocina.cz

Hodina H nabízí příležitosti dětem, mladým lidem, rodičům i seniorům.

Hodina HHrnčířská 111,
393 01 Pelhřimov

mapa Hodina H