Profesní kvalifikace

Profesní kvalifikace pro oblast práce s dětmi a mládeží v NSK

Profesní kvalifikace pro oblast práce s dětmi a mládeží v NSK
V Národní soustavě kvalifikací (NSK) průběžně probíhají revize. Střešní Sektorovou radou pro veřejné služby a správu byla schválena revize profesní kvalifikace (PK) Koordinátor dobrovolníků. Revize proběhla v roce 2017. Více informací o PK pro oblast práce s dětmi a mládeží najdete na www.narodnikvalifikace.cz
V roce 2017 MŠMT schválilo další PK:
75-017-N Garant bezpečnosti pro oblast práce s dětmi a mládeží v zájmovém a neformálním vzdělávání
75-018-N Odborný pracovník v oblasti mezinárodní spolupráce s dětmi a mládeží
Staňte se Autorizovanou osobou! Nevíte, jak na to? Napište, poradíme, jak na to: hodinah@hodinah.cz
V příštím roce 2018 je plánována revize těchto PK:
• Hlavní vedoucí zotavovací akce dětí a mládeže,
• Samostatný vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže
• Vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Hodina H nabízí příležitosti dětem, mladým lidem, rodičům i seniorům.

Hodina HHrnčířská 111,
393 01 Pelhřimov

mapa Hodina H